Siostra Radna

W czwartek, 9 czerwca odwiedziła nasze przedszkole Siostra Hanna Cybula, która jest Radną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia odpowiedzialną za prowincje słowiańskie i wschodnioeuropejskie oraz Siostra Jadwiga Szok, Wizytatorka Prowincji Warszawskiej. Nasi goście w godzinach przedpołudniowych spotkali się na serdecznej rozmowie i modlitwie z dziećmi i personelem przedszkola. Natomiast po południu w Sali teatralnej odbył się występ naszych dzieci, które ja zwykle pięknie zaśpiewały oraz zatańczyły m.in. krakowiaka. Zostały też wręczone naszym gościom upominki. Dziękujemy za wspólne spotkanie.

Zobacz zdjęcia